(689) 40.55.00.25
FENUA MATA'I'OA
Luxury Hotel **** - Moorea -French Polynesia


Traditional Polynesian marriage in Fenua Mata'i'oa

 Traditional wedding Amanda & Madison
 

 Traditional wedding Alexandra & Eric